Kar iščemo že imamo.
Ves čas je tam,
in če damo temu priložnost
se nam bo pokazalo.