Nebesa morajo bit zelo majhna, kajti vidim jih v maminih očeh.