Pesimist vidi težavo v vsaki priložnosti, optimist vidi priložnost v vsaki težavi.

Winston Churchill

Biografija
Ime: Winston Churchill
Poklic: politik
Rojen-a: 30.11.1874
Umrl-a: 24.1.1965
Država: Anglija

Link
Amazon: Winston Churchill