Na koncu obžalujemo samo priložnosti, ki jih nismo izkoristili.